Đầu tư gì an toàn năm 2022 khi lạm phát và kinh tế đang bất ổn?

  1. Tài chính & Đầu tư

Tình trạng lạm phát tại Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,4% so với tháng trước; tăng 3,59% so với tháng 12/2021 và tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước.

Từ khóa: 

tài chính & đầu tư

Đầu tư vào bản thân ;)
Trả lời
Đầu tư vào bản thân ;)