Vì sao sức mạnh quân sự của Việt Nam trong năm 2022 giảm nhiều so với năm 2016?

  1. Lịch sử

Screenshot_20220801-185757Screenshot_20220801-185945


Từ khóa: 

lịch sử

Cái này chỉ là suy đoán riêng của mình thôi nha (không nguồn): do số lượng quân nhân tại ngũ giảm đều từ năm 2019 tới nay
Trả lời
Cái này chỉ là suy đoán riêng của mình thôi nha (không nguồn): do số lượng quân nhân tại ngũ giảm đều từ năm 2019 tới nay
theo mình thì vì h các thế hệ gen z thay vì đi quân sự thì du học hoặc học đại học làm việc, mắt cận.... vân vân mây mây
và giờ hình như thế giới có chiến tranh thì cũng phụ thuộc vò vũ khí sinh học hoặc nền kinh tế hơn là bom đạn tay chân nên cta có xu hướng bồi đắp kiến thức về nhưngx mảng này hơn là quân sự