Đây là quả gì vậy mọi người?

  1. Kiến thức chungTừ khóa: 

kiến thức chung

Nếu trong miền nam thì có thể là quả bòn bon hoặc dâu đất ăn chua chua ngọt ngọt.

Trả lời

Nếu trong miền nam thì có thể là quả bòn bon hoặc dâu đất ăn chua chua ngọt ngọt.