Đây là chữ gì vậy?

  1. Kiến thức chung

Chào các bác, các bác cho em hỏi đây là chữ hán hay chữ nôm, và nó có nghĩa là gì vậy?

Từ khóa: 

chữ nôm

,

chữ hán

,

kiến thức chung