Để học tốt Hán Nôm cần nhất là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cần nhất là đam mê và sự chăm chỉ.
Trả lời
Cần nhất là đam mê và sự chăm chỉ.