Để nâng cao chất lượng dạy học cũng như làm tăng hứng thú cho học sinh, trong mỗi bài giảng của mình, giáo viên cần làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trước hết, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài học, tìm những phương pháp truyền tải thích hợp đến học sinh, song song với đó, nghiên cứu tâm lý học sinh để kết hợp nội dung bài học với các hoạt động, câu chuyện, ứng dụng thực tế để học sinh dễ liên tưởng và hứng thú với bài học.
Trả lời
Trước hết, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài học, tìm những phương pháp truyền tải thích hợp đến học sinh, song song với đó, nghiên cứu tâm lý học sinh để kết hợp nội dung bài học với các hoạt động, câu chuyện, ứng dụng thực tế để học sinh dễ liên tưởng và hứng thú với bài học.