Dân sáng tạo có thể làm những công việc gì trong ngành Tech?

  1. Hướng nghiệp

Bạn nghĩ sáng tạo và công nghệ kết hợp sẽ tạo nên điều gì?

Từ khóa: 

tech job

,

hướng nghiệp

,

nghề nghiệp

,

hướng nghiệp

Nói đến ngành CNTT hay Công nghệ nói chung thì thường liên tưởng đến các công việc như Kỹ sư phần mềm, phần cứng, lập trình chỉ chú trọng tính logic trong công việc, nhưng thật ra vẫn có nhiều công việc dành cho những người yêu thích sáng tạo được thể hiện. Làm việc chung cũng cảm thấy đầu óc bay bổng màu sắc hơn một chút.

Trả lời

Nói đến ngành CNTT hay Công nghệ nói chung thì thường liên tưởng đến các công việc như Kỹ sư phần mềm, phần cứng, lập trình chỉ chú trọng tính logic trong công việc, nhưng thật ra vẫn có nhiều công việc dành cho những người yêu thích sáng tạo được thể hiện. Làm việc chung cũng cảm thấy đầu óc bay bổng màu sắc hơn một chút.

Sáng tạo là kỹ năng, mình không nghĩ là có thể gọi tên một nghề là nghề sáng tạo, hoặc như bạn đang gọi là "dân sáng tạo" tức là nó có nghĩa gần như một ngành. Mình nghĩ quan điểm khi không rõ ràng như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Sẽ rất nhiều ứng dụng mới được tạo ra khi kết hợp lại, có điều hiện giờ ở Việt Nam không biết có "sân chơi" để "họ" gặp nhau không.