Đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới ngành Văn hoá truyền thông?

Hiện tại e đang học ngành Văn hóa truyền thông. Thì theo mng e nên chọn đề tài nghiên cứu khoa học nào có liên quan tới ngành học của e ạ. Mng cho e ý kiến với ạ?

Từ khóa: Khoa học

văn hóa đọc báo của giới trẻ Việt Nam

Trả lời

văn hóa đọc báo của giới trẻ Việt Nam

Nhận thức của sinh viên về giá trị các tác phẩm văn học Việt Nam