Phẩm chất nào của người lãnh đạo mà bạn coi trọng nhất?

Từ khóa: leadership, lãnh đạo, làm việc nhóm, Thấu Ngành Hiểu Nghề, Kỹ năng mềm, Tâm sự cuộc sống

chắc là biết lắng nghe, chứ gặp mấy anh/chị leader cứ khăng cứ ac đúng em kiểu gì cũng sai thì khó làm việc lâu dài lắm.

Trả lời

chắc là biết lắng nghe, chứ gặp mấy anh/chị leader cứ khăng cứ ac đúng em kiểu gì cũng sai thì khó làm việc lâu dài lắm.

Biết tôn trọng nhân viên, những người làm việc dưới sự lãnh đạo của mình

có kiến thức chuyên môn sâu và rộng.(hơn mình)