Phẩm chất nào của người lãnh đạo mà bạn coi trọng nhất?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Kỹ năng mềm

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

leadership

,

lãnh đạo

,

làm việc nhóm

,

thấu ngành hiểu nghề

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

chắc là biết lắng nghe, chứ gặp mấy anh/chị leader cứ khăng cứ ac đúng em kiểu gì cũng sai thì khó làm việc lâu dài lắm.

Trả lời

chắc là biết lắng nghe, chứ gặp mấy anh/chị leader cứ khăng cứ ac đúng em kiểu gì cũng sai thì khó làm việc lâu dài lắm.

Tầm nhìn...hiện tại bất cứ ai cũng có thể là Leader. Và đương nhiên người leader luôn hộ tụ rất nhiều phẩm chất. Nhưng tầm nhìn la phẩm chất mình coi trọng nhất.

Rất nhiều bạn nhầm giữa người quản lý và nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo thì có thể làm người quản lý nhưng chưa chắc người quản lý đã làm được nhà lãnh đạo.

Tố chất và phẩm chất của nhà lãnh đạo có thể có ở bất cứ ai chứ không nhất thiết chỉ là ở trong người quản lý. Mình ví dụ, nếu có một đám đông biểu tình và bỗng xuất hiện một người nói cả đám đông nghe theo thì đó chính là nhà lãnh đạo. Và nếu một người quản lý có tố chất của nhà lãnh đạo thì chắc chắn KPI của họ sẽ luôn cao hơn.

Nếu là mình, một nhà lãnh đạo không có tầm nhìn là một nhà lãnh đạo mù. Người đứng đầu mà mù không khác gì con tàu không có thuyền trưởng. Cho dù các thành viên có hoạt động tốt đến đâu đi nữa cũng không thể đưa con thuyền về đích.

Biết tôn trọng nhân viên, những người làm việc dưới sự lãnh đạo của mình

có kiến thức chuyên môn sâu và rộng.(hơn mình)