1. Kỹ năng mềm

Đi phỏng vấn bận như thế nào là chuẩn nhất?

Từ khóa: tuyển dụng, phỏng vấn, Kỹ năng mềm

Hãy mặc đẹp theo cách của bạn. Ăn mặc cẩn thận, đẹp thể hiện bạn trân trọng cơ hội đó; đồng thời cũng giúp bạn tự tin hơn. Phong cách ăn mặc của mỗi người mỗi khác, vậy nên bạn không cần đổi phong cách thường ngày. Hãy là chính mình và đẹp hơn 1 chút.

Trả lời

Hãy mặc đẹp theo cách của bạn. Ăn mặc cẩn thận, đẹp thể hiện bạn trân trọng cơ hội đó; đồng thời cũng giúp bạn tự tin hơn. Phong cách ăn mặc của mỗi người mỗi khác, vậy nên bạn không cần đổi phong cách thường ngày. Hãy là chính mình và đẹp hơn 1 chút.