Điều gì khiến ếch thủy tinh đặc biệt ?

  1. Kiến thức chung

Điều đặc biệt ở ếch thủy tinh là cơ thể trong suốt của nó. Cơ thể trong suốt đến độ mà ta có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ nội tang bên trong của nó.

Loài ếch này thường khá nhỏ và nhìn chung không hề dễ dàng gì để tìm thấy nó để chiêm ngưỡng.Từ khóa: 

kiến thức chung

Thiên nhiên thật sự kì diệu. :D

Nhìn con ếch này mình cứ liên tưởng đến mấy con ếch cao su trong trong mà ném lên tường dính cái bụp ấy. :v

Trả lời

Thiên nhiên thật sự kì diệu. :D

Nhìn con ếch này mình cứ liên tưởng đến mấy con ếch cao su trong trong mà ném lên tường dính cái bụp ấy. :v