Thời đại Tây Sơn và thời đại Tam Quốc

  1. Lịch sử


Mình là fan cuồng nhiệt của Tam Quốc nhưng đồng thời là người rất tâm huyết với sử Việt Nam. Do đó mình luôn muốn tìm được một thời kỳ của nước ta có thể sánh được với Tam Quốc. Mình chọn ra 3 cái là Trần - Mông Nguyên, Lam Sơn và Tây Sơn. Thì Tây Sơn là cái gần giống nhất. Để mình liệt kê sơ:

-Tam Quốc có 3 anh em Lưu Quan Trương, mình có 3 anh em Nhạc Huệ Lữ.

-Tam Quốc có Lữ Bố, mình có Nguyễn Hữu Chỉnh.

-Tam Quốc có Ngụy Diên, mình có Vũ Văn Nhậm.

-Tam Quốc có Gia Cát Lượng, mình có Nguyễn Thiếp.

-Tam Quốc có Thủy Kính, mình có Võ Trường Toản.

-Tam Quốc có Tư Mã Ý, mình có Nguyễn Ánh.

-Tam Quốc có Chu Du, mình có Lê Văn Duyệt.

-Tam Quốc có Đại Kiều, Tiểu Kiều, mình có Ngọc Hân, Ngọc Bình.

-Tam Quốc có Tôn Thượng Hương, mình có Bùi Thị Xuân.

-Tam Quốc có Đổng Trác, mình có Trương Phúc Loan.

-Tam Quốc có Quách Gia, mình có Bá Đa Lộc.

-Tam Quốc có Bàng Thống, mình có Ngô Thì Nhậm.

-Tam Quốc có Giả Hủ, mình có Ngô Văn Sở.

-Tam Quốc có Hoàng Hạo, mình có Bùi Đắc Tuyên.

-Tam Quốc có Hoa Đà, mình có Hải Thượng Lãn Ông.

-Tam Quốc có Tào Tháo, mình có Trịnh Sâm.

-Tam Quốc có Nghiêm Nhan, mình có Hoàng Ngũ Phúc.

-Tam Quốc có Tuân Úc, mình có Phan Huy Ích.

-Tam Quốc có Từ Thứ, mình có Đặng Đức Siêu.

-Tam Quốc có Bàng Đức, mình có Võ Tánh.

-Tam Quốc có Đặng Ngải, mình có Nguyễn Văn Thành.

-Tam Quốc có Tôn Quyền, mình có Nguyễn Phúc Cảnh.

-Tam Quốc có Lưu Thiện, mình có Nguyễn Quang Toản.

-Tam Quốc có Hán Linh Đế, mình có Lê Hiển Tông.

-Tam Quốc có Hán Hiến Đế, mình có Lê Chiêu Thống.

-Tam Quốc có Chúc Dung, mình có Ya Dố.

-Tam Quốc có Thủy Kính, mình có Trương Văn Hiến.

-Tam Quốc có Thục Hán ngũ hổ tướng, mình có Tây Sơn thập hổ tướng, Phạm Ngạn, Nguyễn Quang Huy, Phan Văn Lân...

-Tam Quốc có nhiều mưu sĩ , mình có Tây Sơn lục kỳ sĩ, Phạm Thái, Trần Văn Kỷ...

-Tam Quốc có nhiều anh thư, mình có Tây Sơn ngũ phụng thư.

-Tam Quốc có ngựa Xích Thố, Đích Lư, mình có Bạch Long, Ngân Câu, Ô Du, Xích Kỳ, Hồng Lư.

-Tam Quốc có song cổ kiếm, thanh cang đao, phương thiên hoạch kích, thanh long uyển nguyệt đao, bát xà mâu, mình có Tây Sơn thập thần vũ khí.

-Tam Quốc có Ngụy - Thục - Ngô, mình có Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn.

-Tam Quốc có rợ Nhung, rợ Nam Man, mình có Xiêm, Thanh, lính đánh thuê Pháp, hải tặc Tàu Ô...

-Tam Quốc có Thành Đô - Lạc Dương - Vũ Xương - Trường An, mình có Thăng Long - Phú Xuân - Gia Định - Quy Nhơn.

-Tam Quốc có 3 trận đánh lớn là Quan Độ - Xích Bích - Di Lăng, mình có 3 trận đánh lớn là Rạch Gầm - Ngọc Hồi - Thị Nại.

-Vân vân...

Dĩ nhiên so sánh trên chỉ là tương đối vì hai câu chuyện khác nhau. Nhưng cần gì phải giống người y hệt khi ta cần một "Tam Quốc" của riêng ta? Nếu ai bút lực tốt như La Quán Trung thì hoàn toàn có thể làm nên một bộ tiểu thuyết kinh điển, vì âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp và giai thoại dã sử trong giai đoạn Tây Sơn này rất nhiều. Chưa kể còn nhiều tình tiết có thật nhưng đầy tính hư cấu như: Nguyễn Nhạc ngồi vào cũi như con ngựa thành Troy để chiếm Quy Nhơn, hay Nguyễn Ánh là người duy nhất của gia tộc bị thảm sát, về sau trải qua bao phen suýt chết mà được làm bá chủ thiên hạ, vân vân...

Nếu viết thì nên chọn mở đầu là Tuyên Phi Đặng Thị Huệ phá nát nhà Trịnh, và kết thúc là khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế 1802 là đẹp.

Còn bạn, bạn có muốn chỉnh sửa gì không?

Từ khóa: 

trịnh

,

nguyễn

,

tây sơn

,

lịch sử

Ai cũng xem Tam quốc của Trung Quốc nhưng lại ít ng biết rằng Việt Nam đâu có thua kém
Trả lời
Ai cũng xem Tam quốc của Trung Quốc nhưng lại ít ng biết rằng Việt Nam đâu có thua kém
Chuẩn đấy bác
Ý tưởng rất hay

Kể ra thấy lưu bị biết dùng người chứ không giỏi sách lược đánh nhau mà toàn hỏi gia cát lượng. Trong khi quang trung khá giỏi trong cả 2 thứ là sách lược và dùng người.


Thực ra thì mình thấy Tây Sơn chứa nhiều giai thoại (Một phần do chính Tây Sơn xây dựng) cũng giống như Tam Quốc nó thể hiện ý nghiện của nhân dân về những người lãnh tụ xuất phát từ dân chúng và đại diện cho dân chúng. Thế nên hình tượng có thể giống nhau. Còn các nhân vật thì đại diện cho những người có thực sự tồn tại trong xã hội thời loạn. Thế nên gượng ép vào sẽ thấy giống nhau tương đối

Sao nhiều Thủy Kính thế =))))