Điều gì làm Gen Z khác biệt so với những thế hệ trước đến như vậy?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Như bố mẹ mình hay bảo mình là đứa hành động quái dị, trái khoáy và tùy hứng (không chỉ mình mà có vẻ cũng rất nhiều bạn trẻ khác). Tại sao lại có nhiều sự khác biệt về giá trị đạo đức và quan điểm sống giữa Gen Z và các thế hệ trước đến như vậy?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Có lẽ chúng ta là điểm giao của một thế hệ ít phát triển với 1 thế hệ phát triển vượt bậc đó bạn
Chính vì thế mà trong chúng ta còn cả những điều cũ. Nhưng cũng khao khát đổi mới
Trong mắt thế hệ cũ chúng ta có chút quái dị
Trong mắt thế hệ trẻ chúng ta có đôi chút kì quái
Kiểu vậy chăng?
Trả lời
Có lẽ chúng ta là điểm giao của một thế hệ ít phát triển với 1 thế hệ phát triển vượt bậc đó bạn
Chính vì thế mà trong chúng ta còn cả những điều cũ. Nhưng cũng khao khát đổi mới
Trong mắt thế hệ cũ chúng ta có chút quái dị
Trong mắt thế hệ trẻ chúng ta có đôi chút kì quái
Kiểu vậy chăng?

Mời bạn tham khảo ý kiến về chủ đề này từ chuyên gia

Dang Thu Dung
nhé (mốc thời gian 22:29)