Điều gì mang lại sức mạnh lớn hơn: Nỗi sợ hãi tập thể hay tình yêu tập thể?

  1. Khoa học

  2. Tâm lý học

  3. Tình yêu

Từ khóa: 

sợ hãi

,

tư duy

,

tình yêu

,

khoa học

,

tâm lý học

,

tình yêu

Tôi nghĩ đó là nỗi sợ tập thể. Bởi nỗi sợ hãi tập thể là cách hiệu quả nhất để truyền bá thông điệp dù là đạo đức, tôn giáo, chính trị. Ngoài Chúa Giê-su ra thì không ai đạt đến đỉnh cao bằng cách rao giảng tình yêu thương mà bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi của nhóm X, giai cấp, sắc tộc hoặc thực thể.

Trả lời

Tôi nghĩ đó là nỗi sợ tập thể. Bởi nỗi sợ hãi tập thể là cách hiệu quả nhất để truyền bá thông điệp dù là đạo đức, tôn giáo, chính trị. Ngoài Chúa Giê-su ra thì không ai đạt đến đỉnh cao bằng cách rao giảng tình yêu thương mà bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi của nhóm X, giai cấp, sắc tộc hoặc thực thể.

Cả hai sự lựa chọn có được tính là một không? Bởi nhìn đơn giản về lịch sử của ta, những chiến thắng to lớn khi chống lại Pháp - Trung - Mỹ - Nhật của dân tộc Việt Nam đều đến từ nỗi sợ hãi mất nước, mất dòng máu Việt kết hợp cùng tình yêu nước, chung ý chí giải phóng dân tộc, đất nước nên đã hình thành một sức mạnh khổng lồ mới có thể chiến thắng được. Tôi nghĩ rằng phải có cả hai thì sẽ hình thành nên ý chí sắc bén và dai dẳng của từng cá nhân, hình thành nên một tập thể mạnh mẽ và vững chắc.

Mình nghĩ là hai cái đều có sức mạnh ngang nhau. Nỗi sợ sẽ gây ra các cuộc chiến và tình yêu là thứ sẽ dập tắt các cuộc chiến đấy. Hai yếu tố này tồn tại và đối ngược nhau.

Tôi nghĩ là tình yêu tập thể. Bởi tôi tin tình yêu là sự chỉ dẫn cuối cùng cho số phận của bản thân và chúng ta sử dụng tình yêu để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, tin tưởng nhất.

Nếu nó không phải tốt nhất, tôi tin nó luôn là cách nhân đạo nhất, lan truyền hiệu ứng tích cực và bổ ích cho cả một cộng đồng. Tôi nghĩ rằng tình yêu là thứ duy trì sự mạnh mẽ trong một tập thể.