1. Văn hóa

Điều gì tạo nên sự khác biệt về văn hóa trong giao tiếp giữa các vùng miền?

Từ khóa: van_hoa_viet_nam, giao_tiep, van_hoa_vung_mien, Văn hóa
Theo mình đó là thói quen và tập tục của từng điaj phương 

Trả lời

Theo mình đó là thói quen và tập tục của từng điaj phương 

Có thể là ngôn ngữ chăng? Lúc trước có một cô (người Huế) dạy xã hội học, đến một vùng địa phương của Quảng Ngãi để làm khảo sát, thì khi cô nói chuyện, người dân Quảng Ngãi đã nói với cô là "Cô nói tiếng Việt đi đừng nói tiếng Huế không nghe được". :D

Trong vùng với nhau thì do tập tục riêng từng vùng. Còn các vùng với nhau là do sự kỳ thị giữa các vùng 🤣🤣