1. Văn hóa

Có hay không trang phục truyền thống 3 miền Việt Nam?

Bài viết chia sẻ về Trang phục phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử khá hay và hình ảnh cũng như Video cũng khá hấp dẫn.

Mình suy nghĩ không biết áo bà ba có gọi là trang phục truyền thống ở miền Nam không? Mong bạn đọc chia sẻ góc nhìn?

Từ khóa: trang phục truyền thống, trang phục phụ nữ, Văn hóa

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần nói một chút về các dân tộc Việt Nam. Nằm ở ngã 3 ở nước ta có đủ 3 ngữ hệ lớn trong khu vực Đông Nam A, ngữ hệ Nam đảo, và ngữ hệ Hán - Tạng. Tiếng nói của các dân tộc Việt Nam thuộc 8 nhóm ngôn ngữ khác nhau.

 • Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
 • Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
 • Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
 • Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
 • Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
 • Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
 • Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
 • Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
https://cdn.noron.vn/2022/05/23/167402img-4469-copy-201423437-1653300489.jpg

Thực tế, theo con số thống kê chúng ta đều biết Việt Nam có 54 dân tộc với nét văn hoá khác nhau phân bố ở cả 3 miền Bắc Trung Nam, trang phục truyền thống của các dân tộc là khác nhau. Theo quan sát của mình thường thì phân bổ ở các miền như sau.

Miền Bắc:Trang phục của người H'Mong, người Dao, người Thái, người Mường... với sự khác biệt rõ rệt, còn xuống đồng bằng thì áo tứ thân, váy đụp, áo dài.. (nhưng thường là chung giữa các tỉnh vì Đồng Bằng đa số là người Kinh)

Miền Trung:Có người Cor, Hre, người Chăm, dân tộc Khơ-me, Ede, BaNa.... với những trang phục mang nét đặc trưng truyền thống của dân tộc họ.

Vào miền Nam: Trang phục mà chúng ta biết đến nhiều nhất là áo bà ba, khăn rằn, nhưng người Chăm, người Hoa... nơi đây cũng có trang phục truyền thống mang nét đặc sắc của riêng.

Do các dân tộc phân bố ở các vùng miền khác nhau nên bạn thấy có vẻ có khác biệt, nhưng sự khác biệt thật sự nằm ở các dân tộc khác nhau chứ không phải vùng miền đâu bạn!

Trả lời

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần nói một chút về các dân tộc Việt Nam. Nằm ở ngã 3 ở nước ta có đủ 3 ngữ hệ lớn trong khu vực Đông Nam A, ngữ hệ Nam đảo, và ngữ hệ Hán - Tạng. Tiếng nói của các dân tộc Việt Nam thuộc 8 nhóm ngôn ngữ khác nhau.

 • Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
 • Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
 • Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
 • Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
 • Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
 • Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
 • Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
 • Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
https://cdn.noron.vn/2022/05/23/167402img-4469-copy-201423437-1653300489.jpg

Thực tế, theo con số thống kê chúng ta đều biết Việt Nam có 54 dân tộc với nét văn hoá khác nhau phân bố ở cả 3 miền Bắc Trung Nam, trang phục truyền thống của các dân tộc là khác nhau. Theo quan sát của mình thường thì phân bổ ở các miền như sau.

Miền Bắc:Trang phục của người H'Mong, người Dao, người Thái, người Mường... với sự khác biệt rõ rệt, còn xuống đồng bằng thì áo tứ thân, váy đụp, áo dài.. (nhưng thường là chung giữa các tỉnh vì Đồng Bằng đa số là người Kinh)

Miền Trung:Có người Cor, Hre, người Chăm, dân tộc Khơ-me, Ede, BaNa.... với những trang phục mang nét đặc trưng truyền thống của dân tộc họ.

Vào miền Nam: Trang phục mà chúng ta biết đến nhiều nhất là áo bà ba, khăn rằn, nhưng người Chăm, người Hoa... nơi đây cũng có trang phục truyền thống mang nét đặc sắc của riêng.

Do các dân tộc phân bố ở các vùng miền khác nhau nên bạn thấy có vẻ có khác biệt, nhưng sự khác biệt thật sự nằm ở các dân tộc khác nhau chứ không phải vùng miền đâu bạn!