Nếu như hai miền Nam Bắc không thống nhất Việt Nam sẽ có như nào?

Từ khóa: Lịch sử

Mình nghĩ ko chóng thì chầy thôi. 1 bên thì luôn quyết tâm thu hồi, lính thì sỹ khí cao, lại được giúp đỡ của bên ngoài. Còn bên kia thì đủ thứ vấn đề, quân đội trang bị mạnh nhưng ko tự chiến đấu hiệu quả được, lại bị cắt viện trợ từ ngoài quốc, chính quyền, thông tin... 2 bên trái ngược về hoàn cảnh khả năng thì bên thuận lợi hơn ko 30-4 thì cũng 1-5 thôi.

Mà cũng may giải phóng ngày 30-4 chứ trễ 1 ngày là ace mất hết 1 ngày nghỉ lễ rồi 🤣🤣

Trả lời

Mình nghĩ ko chóng thì chầy thôi. 1 bên thì luôn quyết tâm thu hồi, lính thì sỹ khí cao, lại được giúp đỡ của bên ngoài. Còn bên kia thì đủ thứ vấn đề, quân đội trang bị mạnh nhưng ko tự chiến đấu hiệu quả được, lại bị cắt viện trợ từ ngoài quốc, chính quyền, thông tin... 2 bên trái ngược về hoàn cảnh khả năng thì bên thuận lợi hơn ko 30-4 thì cũng 1-5 thôi.

Mà cũng may giải phóng ngày 30-4 chứ trễ 1 ngày là ace mất hết 1 ngày nghỉ lễ rồi 🤣🤣

Còn mình thì nghĩ cuộc chiến miền Nam chỉ là 1 cuộc chiến về thì trường phát triển kinh tế mà thôi. Harry S. Truman, Nixon là tổng thống và phó tổng thống của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam mục tiêu nhằm muốn phát triển kinh tế toàn bộ đông dương và đặc biệt là thì trường Trung quốc. Và Việt Nam chỉ là nước cờ để ép Trung Quốc phải ký hiệp định giao thương Kinh tế cho Mỹ thâm nhập hợp pháp vào thị trường Trung Quốc. có thể nói trung cuộc chiến Việt Nam là 1 thuyết âm mưu giữa Mỹ và Trung Quốc và Việt Nam chỉ là hàng hóa mà Mỹ bán cho Trung Quốc. Nên việc Việt Nam thắng trong cuộc chiến chỉ là đương nhiên trong sự tính toán của hai đầu sỏ Trung Quốc Và Mỹ

Sẽ như bán đảo Triều Tiên nhé, miền Nam có thể sẽ giàu như HQ còn miền Bắc thì không chắc.

Trong luận bàn lịch sử chúng ta có nên đưa chữ NẾU vào không? bởi lẽ mọi điều giả sử đều có thề tồn tại

Với vấn đề này, người vui thì sẽ nói rằng chúng ta có một Hàn Quốc - Triều Tiên thứ hai, người buồn thì sẽ nói có thể một Đài Loan nữa giữa lòng Đông Nam Á hay chính chúng ta sẽ theo bước Ấn Độ bà Paskistan..Mọi sự suy diễn đều là tự nghĩ nên mọi chuyện tốt xấu đã do lịch sử thấy rõ ràng như vậy... chúng ta luận bàn để thêm chút hương vị

Một câu hỏi rất thú vị, mỡ ra bao suy nghĩ về xã hội xưa - nay nhưng có lẻ mọi sự tưởng tượng, so sánh đều khập khiển

Mạn phép luận bàn

Trân trọng./.

Linh Ck.