Định nghĩa đá magma?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đá magma được hình thành do magma kết tinh trong lòng đất hoặc trên bề mặt của vỏ Trái Đất
Trả lời
Đá magma được hình thành do magma kết tinh trong lòng đất hoặc trên bề mặt của vỏ Trái Đất