Đất yếu là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nền đất yếu là nền đất không đáp ứng đủ độ bền và sức chịu tải. Khi xây dựng có thể đất sẽ bị biến dạng nhiều khiến công trình không thể xây dựng hoặc không đáp ứng yêu cầu về mặt kĩ thuật. Vì vậy khi chịu một lực tải bên trên đất yếu sẽ bị lún. Khi tiến hành thi công công trình trên nền đất yếu, các kĩ sư sẽ nghiên cứu kĩ về loại đất nền. Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của đất nền mà áp dụng phương pháp gia cố nền đất yếu phù hợp. Việc xử lí nền móng sẽ khiến đất nền thi công có khả năng đáp ứng đủ điều kiện khai thác, giảm độ lún, tăng sức chịu tải.
Trả lời
Nền đất yếu là nền đất không đáp ứng đủ độ bền và sức chịu tải. Khi xây dựng có thể đất sẽ bị biến dạng nhiều khiến công trình không thể xây dựng hoặc không đáp ứng yêu cầu về mặt kĩ thuật. Vì vậy khi chịu một lực tải bên trên đất yếu sẽ bị lún. Khi tiến hành thi công công trình trên nền đất yếu, các kĩ sư sẽ nghiên cứu kĩ về loại đất nền. Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của đất nền mà áp dụng phương pháp gia cố nền đất yếu phù hợp. Việc xử lí nền móng sẽ khiến đất nền thi công có khả năng đáp ứng đủ điều kiện khai thác, giảm độ lún, tăng sức chịu tải.