1. Khoa học

Đồ ăn như thế nào thì được gọi là tươi?

Từ khóa: khoa học

Cá còn bơi

Chim còn bay

Gà còn chạy

Và những con khác còn nhúc nhích

🤣🤣

Trả lời

Cá còn bơi

Chim còn bay

Gà còn chạy

Và những con khác còn nhúc nhích

🤣🤣