1. Ẩm thực

Đố các bạn biết, đây là bánh gì, nguồn gốc từ dân tộc nào?

Vỏ bánh gói bằng lá Ngõa nhé

https://cdn.noron.vn/2019/05/01/91d8ba56e5025984219b5b95b709bf12_1024.jpg
Từ khóa: lá ngoã, đặc sản dân tộc, Ẩm thực
Bánh trứng kiến của người dân tộc Tày

Trả lời

Bánh trứng kiến của người dân tộc Tày

Bánh trứng kiến

Dân tộc tày

Bánh trứng kiến

Bánh trứng kiến... của dân tộc Tày
Bánh gói
Bánh trứng kiến