Đố các bạn biết vì sao?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Có hai cô bán trái cây, xinh ơi là xinh, xinh như nhau và đều khéo léo. Hai cô này phải nói là đều “ngang tài ngang sức”. Cô nào cũng xinh, ăn nói đều giỏi. Một cô tên A và một cô tên B. Tuy nhiên, cô B lúc nào cũng bán đắt hàng hơn cô A. Đố bạn biết tại sao lại như vậy?

Từ khóa: 

nghệ thuật bán hàng

,

kỹ năng mềm

,

hỏi xoáy đáp hay

Cô B hay bê đồ trái cây cho khách hơn đúng ko bạn :))

Trả lời

Cô B hay bê đồ trái cây cho khách hơn đúng ko bạn :))

Hàng cô B ngon hơn.hihi

Hay là vì cô B là người cân hàng nhỉ:>>