Doanh nghiệp của bạn có thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng?

Bài báo viết khá chi tiết về các chiến dịch tri ân khách hàng thành công vì truyền thông làm rất tinh tế, ghi dấu ấn đẹp trong lòng khách hàng, đối tác.

Ngoài các case study này, bạn có biết các hoạt động công tác xã hội nào khác tương tự không? Doanh nghiệp của bạn đang thực hiện các hoạt động vì cộng đồng gì?

Từ khóa: cộng đồng, tri ân khách hàng, Marketing