Dobutamine (Dobutrex): có tác dụng

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Tăng co bóp cơ tim chủ yếu B. Dãn mạch ngoại biên do phãn xạ và giảm tiền gánh C. Tăng cung lượng tim D. Huyết áp tương đối hằng định và nhịp tim thì tăng ít
Trả lời
A. Tăng co bóp cơ tim chủ yếu B. Dãn mạch ngoại biên do phãn xạ và giảm tiền gánh C. Tăng cung lượng tim D. Huyết áp tương đối hằng định và nhịp tim thì tăng ít