Đôi nét về Facebook Fundation

Facebook đang mở tính năng này ở Mỹ (bao gồm Puerto Rico) và 1 số nước châu Âu.

Có 2 chủ thể là Người quyên góp và Nhận quyên góp: đều có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Facebook không tính phí quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận. Đối với các khoản quyên góp được thực hiện cho các khoản gây quỹ cá nhân, phí khác nhau tùy thuộc vào nơi tiền được huy động.

Giao diện chính:

FAQ
: Cách để đăng kí Quyên góp/ Nhận quyên góp


Từ khóa: Marketing