1. Phong cách sống

Đối với bản thân bạn nghĩ câu hỏi khó nhất là gì?


Đối với bản thân tôi câu hỏi khó nhất chính là câu hỏi về bản thân của mỗi người?

Và câu hỏi khó thứ hai đó là câu hỏi có rất nhiều đáp án và luôn đi tìm những đáp án cho câu hỏi đó.

Vậy còn bạn bạn nghĩ như thế nào
images
Từ khóa: Phong cách sống

Trưa nay ăn gì?

Trả lời

Trưa nay ăn gì?

Sáng mai còn được nhìn thấy mặt trời không??? Câu này mình hỏi không phải mình chán sống đâu mà ngược lại vì cuộc sống giờ nếu không muốn nói quá vô thường trừ nguyên nhân già yếu, bệnh tật ra thì tai nạn trong cuộc sống luôn hiện hữu và bất ngờ