1. Sức khoẻ

đờm ở cổ họng?

đờm ở cổ họng là do họng tiết ra hay do nước mũi chảy xuống , hay do 1 nơi nào đó sinh ra rồi đưa tới họng

Từ khóa: Sức khoẻ

Theo mình biết thì thường do mũi chảy xuống. Tai , mũi, họng rất liên quan tới nhau vì thế.

Vì thế khi bị cảm cúm, bạn cần vệ sinh mũi sạch để tránh mũi xuống họng sẽ khiến ho kéo dài, gây đờm sẽ lâu khỏi.

Trả lời

Theo mình biết thì thường do mũi chảy xuống. Tai , mũi, họng rất liên quan tới nhau vì thế.

Vì thế khi bị cảm cúm, bạn cần vệ sinh mũi sạch để tránh mũi xuống họng sẽ khiến ho kéo dài, gây đờm sẽ lâu khỏi.