"Đông Á bệnh phu" nghĩa là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trước giờ thấy thuật ngữ này hay được dùng để chỉ Trung Quốc nhưng ý nghĩ chính xác của nó trong bối cảnh ngày nay là gì nhỉ?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Thuật ngữ này được dùng vào giai đoạn cuối thời nhà Thanh, khi các nước đế quốc xâm nhập vào Trung Hoa bằng cách hiệp ước bất bình đẳng. Cắt nghĩa thuật ngữ ta thấy : 

Đông Á: chỉ các quốc gia ở vùng đông á gốm TQ, Nhật, Triều Tiên, thời điểm này Nhật đã thành 1 cường quốc đủ sức vào ăn chia nên gạch, Triều Tiên vốn là đệ truyền thống của TQ sau đó của Nhật nên k xứng mang danh hiệu này, chỉ còn TQ 

Phu: chỉ người đàn ông, với văn hóa và triết lý Khổng Mạnh ăn sâu: người đàn ông chính là cơ sở và nền tảng quan trong, rường cột của nước nhà. 

Bệnh: Đây là từ chính, bệnh gì ở TQ cũng có: bệnh do chơi đá, bệnh do bảo thủ sợ mất quyền lợi ( nhà Thanh), bệnh do ham muốn tiền tài công danh ( quan lại và quân phiệt), bệnh do sợ hãi ( dân) 

Tựu chung nó là cách gọi miệt thị của phương tây và Nhật Bản về những người Trung Quốc vào thời đoạn trũng xuống của lịch sử sau hàng ngàn năm là 1 đế quốc vững mạnh của khu vực và thế giới. Thuật ngữ này tiếp tục tồn tại sau đó đến tận nay, và phổ biến nhất trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật (1937-1945) 

Trả lời

Thuật ngữ này được dùng vào giai đoạn cuối thời nhà Thanh, khi các nước đế quốc xâm nhập vào Trung Hoa bằng cách hiệp ước bất bình đẳng. Cắt nghĩa thuật ngữ ta thấy : 

Đông Á: chỉ các quốc gia ở vùng đông á gốm TQ, Nhật, Triều Tiên, thời điểm này Nhật đã thành 1 cường quốc đủ sức vào ăn chia nên gạch, Triều Tiên vốn là đệ truyền thống của TQ sau đó của Nhật nên k xứng mang danh hiệu này, chỉ còn TQ 

Phu: chỉ người đàn ông, với văn hóa và triết lý Khổng Mạnh ăn sâu: người đàn ông chính là cơ sở và nền tảng quan trong, rường cột của nước nhà. 

Bệnh: Đây là từ chính, bệnh gì ở TQ cũng có: bệnh do chơi đá, bệnh do bảo thủ sợ mất quyền lợi ( nhà Thanh), bệnh do ham muốn tiền tài công danh ( quan lại và quân phiệt), bệnh do sợ hãi ( dân) 

Tựu chung nó là cách gọi miệt thị của phương tây và Nhật Bản về những người Trung Quốc vào thời đoạn trũng xuống của lịch sử sau hàng ngàn năm là 1 đế quốc vững mạnh của khu vực và thế giới. Thuật ngữ này tiếp tục tồn tại sau đó đến tận nay, và phổ biến nhất trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật (1937-1945) 

Đông Á bệnh phu, các quốc gia phương Tây gọi là "the sick man of Asia". Nghe nhiêu thì cũng hiểu khá rồi đó. Thời Châu Âu bắt đầu buôn bán thuốc phiện ở Trung Quốc, dần dần con người ở đây thành những con nghiện, xã hội ngày một đi xuống một nhanh, thành hình ảnh xấu trong mắt người châu Âu. Thủ phạm gây ra mấy con nghiện này cũng chính dân buôn châu Âu, nhưng họ chỉ thấy trước mắt là đám Đông Á bệnh phu đáng ghê tởm, chứ chả thấy gì hơn. Mình không muốn đi sâu về chính trị, nên dừng lại ở những điều mình biết và đáng nói thôi nhé. Mong mọi người góp ý.