Động vật chảy nước mắt liệu có phải là đang khóc không?

  1. Sinh vật cảnh

Mình thấy có nhiều động vật chảy nước mắt, đặc biệt là chó, mèo. Các bé nhà mình cũng vậy. Liệu chúng cũng hiểu chuyện hay có cảm xúc như con người hay chỉ vì phản xạ tự nhiên của chúng thôi?

Từ khóa: 

động vật

,

sinh vật cảnh

Con người chảy nước mắt còn chưa chắc là con người khóc huống hồ con vật. Nếu chó có thể thực sự khóc khi buồn thì mọi con chó đều có thể khóc, giống như loài ng ai cũng khóc vậy. Những chuyện chó mèo khóc có thể là bọn nó đủ thông minh để bắt chước việc khóc hoặc đơn giản là trùng hợp, nên việc chó mèo khóc mới ko phải thứ phổ biến. Có lẽ mang biểu hiện cảm xúc của con người để áp vào con vật và nghĩ nó cũng vậy thì duy ý chí quá 😂😂

Trả lời

Con người chảy nước mắt còn chưa chắc là con người khóc huống hồ con vật. Nếu chó có thể thực sự khóc khi buồn thì mọi con chó đều có thể khóc, giống như loài ng ai cũng khóc vậy. Những chuyện chó mèo khóc có thể là bọn nó đủ thông minh để bắt chước việc khóc hoặc đơn giản là trùng hợp, nên việc chó mèo khóc mới ko phải thứ phổ biến. Có lẽ mang biểu hiện cảm xúc của con người để áp vào con vật và nghĩ nó cũng vậy thì duy ý chí quá 😂😂