"Nhãn hiệu" và "thương hiệu" khác nhau như thế nào?

  1. Marketing

Từ khóa: 

nhãn hiệu

,

thương hiệu

,

marketing

Thương hiệu bao hàm rộng hơn nhãn hiệu.
Nhẫn hiệu là 1 phần trong thương hiệu.
Nhãn hiện chỉ để chỉ vật, còn thương hiệu nói đến con người bao quát hơn.
Trả lời
Thương hiệu bao hàm rộng hơn nhãn hiệu.
Nhẫn hiệu là 1 phần trong thương hiệu.
Nhãn hiện chỉ để chỉ vật, còn thương hiệu nói đến con người bao quát hơn.

Thương hiệu:

  • Là tập hợp các dấu hiệu nhận biết và phân biệt sản phẩm, doanh nghiệp: văn hóa, giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn,....
  • Là hình tượng về sản phẩm và doanh nghiệp nằm trong tâm trí khách hàng và công chúng.
  • Được xây dựng trong suốt quá trình kinh doanh, là sự liên tưởng về mặt cảm xúc với khách hàng, là kết quả phấn đấu lâu dài của doanh nghiệp và khách hàng là người công nhận nó

Nhãn hiệu:

  • Dấu hiệu để phân biệt sản phẩm hàng hóa này với sản phẩm hàng hóa khác của các tổ chức, cá nhân.
  • Một tổ chức hay cá nhân có thể sử dụng nhiều nhãn hiệu khác nhau trong quá trình kinh doanh. Như tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát có các nhãn hàng nước giải khát khác nhau: trà xanh 0 độ, Dotor Thanh,....

==> Một điều rất dễ thấy đó là thương hiệu luôn có thời gian tồn tại lâu hơn nhãn hiệu. Cụ thể thương hiệu sẽ ở trong tâm trí người tiêu dùng mãi mãi theo thời gian còn nhãn hiệu sẽ bị biến đổi do các tác động từ bên ngoài và được bảo hộ trong thời gian có hạn.