Bạn phân biệt branding cá nhân và branding thương hiệu như nào?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

branding

,

personal branding

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

truyền thông đa phương tiện

Lúc bạn hỏi mình có lên mạng search và tìm được bài viết này khá hay, để chia sẻ cho các bạn trên Noron quan tâm chủ đề này ^^

Trả lời

Lúc bạn hỏi mình có lên mạng search và tìm được bài viết này khá hay, để chia sẻ cho các bạn trên Noron quan tâm chủ đề này ^^

Mình sẽ đưa quan điểm dựa trên sự khác biệt về content nhé:

Branding cá nhân: quan điểm, kinh nghiệm, trải nghiệm sống, thu hút người theo dõi (nói cách khác là tạo ra fan).

Branding thương hiệu: thể hiện thông tin, thông điệp (theo chiến dịch), kêu gọi sự ủng hộ, hưởng ứng của mọi người đối với nhãn hàng, chiến dịch, vv...

Branding cá nhân thể hiện đặc trưng của một cá nhân - trải nghiệm sống, lời ăn tiếng nói, phong cách.... rất khó nhân bản, không thể có cái thứ 2,3,4. Ưu điểm là khó bắt chước.

Branding thương hiệu, ý chỉ tập thể, doanh nghiệp, theo chiến dịch hoặc thậm chí là dòng sản phẩm, tuyến bài... Ưu điểm là nó có thể nhân bản, phát triển nhanh và rộng lớn, không bị bó hẹp ở năng lực của một cá nhân.

1 cái xây dựng thương hiệu cho chính bản thân còn 1 cái là xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, để khách hàng dễ dàng chú ý, bị thu hút và nhận diện được sản phẩm của bạn hơn