Drama là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Drama là gì mà bọn con gái nó thích làm drama quá vậy?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Khi một người nói: "Có drama xuất hiện rồi!"

Tức là có một chuyện gì đó tiêu cực, bất ngờ xảy ra. Nó có thể là một cuộc cãi vã, một vụ bê bối, một cuộc chia tay, ly dị, có người đánh nhau, nhảy lầu,.... Đó là những chuyện khiến người ngoài cuộc "ngồi hóng hớt" nhiệt tình.

Đó là những gì mình hiểu. Không biết đúng không?Trả lời

Khi một người nói: "Có drama xuất hiện rồi!"

Tức là có một chuyện gì đó tiêu cực, bất ngờ xảy ra. Nó có thể là một cuộc cãi vã, một vụ bê bối, một cuộc chia tay, ly dị, có người đánh nhau, nhảy lầu,.... Đó là những chuyện khiến người ngoài cuộc "ngồi hóng hớt" nhiệt tình.

Đó là những gì mình hiểu. Không biết đúng không?