"dù sao trái đất vẫn quay" là câu nói của ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

galile

Trả lời

galile