Truyện Kiều của Nguyễn Du có tổng cộng bao nhiêu câu thơ ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

3 năm

,

bốn thỏa ước

,

hỏi xoáy đáp hay

3254 câu
Trả lời
3254 câu
3254 câu. Và đk dịch ra thành 20 thứ tiếng khác nhau