Tại sao Milan lại để Pirlo sang Juentus năm 2011?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

A. Vì lương anh quá cao

B.họ coi anh hết xí quách 

C.công thần sẽ đến lúc bị chảm 

D.do mâu thuẫn nội bộ

Từ khóa: 

bóng đá

,

hỏi xoáy đáp hay

Xin mạnh dạn chọn đáp án A. =))))

Trả lời

Xin mạnh dạn chọn đáp án A. =))))