Dùng dung dich lugol (iode) có tác dụng

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. ức chế tuyến giáp B. cường giáp C. tổng hợp Hormone giáp
Trả lời
A. ức chế tuyến giáp B. cường giáp C. tổng hợp Hormone giáp