Em có người nhà đang theo Hội Thánh Đức Chúa Trời thì làm sao để khuyên họ từ bỏ hội ạ?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

tôn giáo

Nhà mình cũng có người như vậy....

Cũng đã khuyên bảo nhưng họ vẫn ko nghe....

Tốt nhất là bỏ luôn đừng thèm nói tới họ nữa.... thân ai nấy lo 

Trả lời

Nhà mình cũng có người như vậy....

Cũng đã khuyên bảo nhưng họ vẫn ko nghe....

Tốt nhất là bỏ luôn đừng thèm nói tới họ nữa.... thân ai nấy lo