Em học cái gì cũng giỏi một chút, không biết em nên học ngành nào để phù hợp vậy ạ?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Em nên chọn những ngày chung chung như kinh tế chẳng hạn hoặc quản trị kinh doanh. Vì nó khá rộng và cho em kiến thức tổng quan, sau này em có thể làm nhiều ngành nghề bao gồm cả ngành em học và cả những ngành khác như marketing,...Nhưng tốt nhất tìm được ngành em yêu thích nhé.
Trả lời
Em nên chọn những ngày chung chung như kinh tế chẳng hạn hoặc quản trị kinh doanh. Vì nó khá rộng và cho em kiến thức tổng quan, sau này em có thể làm nhiều ngành nghề bao gồm cả ngành em học và cả những ngành khác như marketing,...Nhưng tốt nhất tìm được ngành em yêu thích nhé.
Vậy bạn thử tìm hiểu ngành quản trị nhân sự xem có hợp không. Mình thấy bên quản trị nhân sự cái gì cũng biết nhưng chẳng làm đc việc chuyên môn sâu gì.