Theo bạn cách tìm ra giải pháp cho những người vô gia cư Và những người già vô gia cư thì sao ( mình thấy ở Việt Nam phần lớn là người già ốm yếu vô gia cư)?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội