Hộp sản phẩm giữ lại có dùng được làm gì không?

  1. Phong cách sống

Mình mua đồ có mấy cái hộp hàng to to đẹp đẹp (như giày) toàn ko nỡ vứt, mà giữ lại không biết làm gì :v Có gì làm được với mấy cái hộp này ko :v

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/c66c33acd65be3950d213ca616a32243-1631975525.png
Từ khóa: 

phong cách sống

Làm gì thì bạn phải xem bạn cần gì, có cụm từ
Do it yourself - diy bạn search thừ này trên google hoặc youtube để tìm những hướng dẫn cụ thể nhé ví dụ
Diy with shoe box
Mình tìm đươc: 

 

Trả lời
Làm gì thì bạn phải xem bạn cần gì, có cụm từ
Do it yourself - diy bạn search thừ này trên google hoặc youtube để tìm những hướng dẫn cụ thể nhé ví dụ
Diy with shoe box
Mình tìm đươc: