Em lớp 12 combo cận loạn. Mắt trái 3.0, mắt phải 1.5. Vậy thì lúc đi khám nghĩa vụ em chưa phải trần truồng để khám da liễu đúng không ạ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục