Em mình nói tiếng Latin - Fraterculus meus Latine loquitur

  1. Ngoại ngữ

Placet frāterculō meō lingua Latīna.

Từ khóa: 

latin

,

latinh

,

lingua latina

,

tiếng latin

,

tiếng latinh

,

ngoại ngữ

Em bạn đỉnh quá

Trả lời

Em bạn đỉnh quá

Tình yêu to đùng với tiếng La Tinh của Duy Thiên thật đáng ngưỡng mộ :))