Nếu bạn nhìn thấy một thấy một cái chú ý như thế này thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Mình có thấy một cái chú ý nó ghi như thế này: " Cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này, việc chú ý của bạn sẽ được chú ý " thì bạn sẽ phản ứng như thế nào ?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Thấy xàm ẻ:>>> lướt qua thoi
Trả lời
Thấy xàm ẻ:>>> lướt qua thoi

"Mất mọ* 5s cuộc đời"

Rồi next thôi.

Cái này lâu lâu cũng hay gặp và giờ gần như là bỏ qua luôn, vì đọc mấy chữ đầu là đã biết đoạn sau rồi. "Gần như" ở câu trên nghĩa là có lần này dừng lại cmt vì nó là 1 câu hỏi trên Noron 🤣🤣

Tôi nghĩ là cám ơn bạn đã chú ý tới chú ý này, mọi chú ý của bạn sẽ được chú ý nghĩa là Họ cám ơn mình vì đã chú ý tới cái chú ý đó,mọi chú ý của mình sẽ được xem xét