Firm vs Company, khi nào dùng company và khi nào dùng firm?

Mình thấy cả hai từ này đều có nghĩa là công ty, nhưng không biết khi nào dùng firm và khi nào dùng company.

Từ khóa: firm, company, compare, Ngoại ngữ

Theo chị hiểu thì firm (hãng) hay được dùng với mấy công ty tư vấn : ví dụ như luật , thiết kế, tư vấn nói chung.

Còn company thì dùng chung để chỉ các công ty nói chung 

Trả lời

Theo chị hiểu thì firm (hãng) hay được dùng với mấy công ty tư vấn : ví dụ như luật , thiết kế, tư vấn nói chung.

Còn company thì dùng chung để chỉ các công ty nói chung