1. Sách

Tuần này bạn đã và đang đọc cuốn sách nào, hãy trích dẫn một nội dung hay chân lý mà bạn cảm thấy tâm đắc hoặc thích thú nhất?

Từ khóa: review sách, Sách

"Những người tri thức Tây phương đã bắt đầu nhận ra rằng: dù tài giỏi cỡ nào, dù làm được bao điều hay ho, mà nếu trái tim cứ bất an bởi những lo toan, phiền muộn, thì cũng không thể hạnh phúc. Bởi thứ để cảm nhận hạnh phúc là ở bên trong, là trái tim, chứ không phải những điều kiện thuận lợi đủ đầy ở bên ngoài. Mà trái tim chỉ có thể rung cảm khi nó được yên, nhẹ nhàng và trong sáng."

Trích: "Làm như chơi" - Minh Niệm

Trả lời

"Những người tri thức Tây phương đã bắt đầu nhận ra rằng: dù tài giỏi cỡ nào, dù làm được bao điều hay ho, mà nếu trái tim cứ bất an bởi những lo toan, phiền muộn, thì cũng không thể hạnh phúc. Bởi thứ để cảm nhận hạnh phúc là ở bên trong, là trái tim, chứ không phải những điều kiện thuận lợi đủ đầy ở bên ngoài. Mà trái tim chỉ có thể rung cảm khi nó được yên, nhẹ nhàng và trong sáng."

Trích: "Làm như chơi" - Minh Niệm

Đang đọc cuốn Tài chính hành vi vừa mới mua hôm trước.