FPT play vs FPTTV là 1 phải không ạ?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Mọi người cho mình hỏi FPT play vs FPTTV là 1 phải không ạ Mình đang có bài về kênh truyền hình mà kiếm hoài hông ra FPTTV?

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

Bạn cần nội dung gì liên quan đến FPT TV nhỉ? Vì theo mình biết nó là 1: đều là kênh xem truyền hình của FPT ý bạn!

Trả lời

Bạn cần nội dung gì liên quan đến FPT TV nhỉ? Vì theo mình biết nó là 1: đều là kênh xem truyền hình của FPT ý bạn!