Làm marketing cần đa zi năng biết cả content và design mới tồn tại được trong nghề?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Không hẳn bạn giỏi bật lên trong một mảng thì vẫn hoạt động được bình thường nhưng nếu có thêm 1 trong hai kỹ năng trên thì càng thuận lợi hơn trong công việc của bạn. Ví dụ bạn làm content, bạn viết ra ý tưởng và bản thân bạn cũng vẽ ra những thiết kế để làm nổi bật nội dung của mình nên nếu bạn biết design bạn sẽ sáng tạo ra sản phẩm mang tính thống nhất, biểu hiện đươc rõ ý đồ hơn là việc nhờ 1 người khác design. Hiện nay nhiều bạn trẻ có thể cân được cả viết content và design nên rất chủ động, làm ra nhiều sản phẩm tốt. Đó là một điểm cộng lớn nếu bạn biết cả hai.

Trả lời

Không hẳn bạn giỏi bật lên trong một mảng thì vẫn hoạt động được bình thường nhưng nếu có thêm 1 trong hai kỹ năng trên thì càng thuận lợi hơn trong công việc của bạn. Ví dụ bạn làm content, bạn viết ra ý tưởng và bản thân bạn cũng vẽ ra những thiết kế để làm nổi bật nội dung của mình nên nếu bạn biết design bạn sẽ sáng tạo ra sản phẩm mang tính thống nhất, biểu hiện đươc rõ ý đồ hơn là việc nhờ 1 người khác design. Hiện nay nhiều bạn trẻ có thể cân được cả viết content và design nên rất chủ động, làm ra nhiều sản phẩm tốt. Đó là một điểm cộng lớn nếu bạn biết cả hai.