Làm sao để giúp một người không còn ý chí sống?

  1. Tâm sự cuộc sống

Một người bạn đã tâm sự cùng mình và nói họ đang gặp vấn đề về tâm lý. Mình chỉ muốn là người nghe họ tâm sự nhưng họ lại mong muốn mình giúp đỡ họ vươn lên, họ nói không biết nên làm thế nào để có lại ý chí và niềm tin vào cuộc sống. Mình phải làm sao ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tốt nhất bạn kiếm bác sỹ tâm lý, rồi thuyết phục và dắt người bạn đó đến để điều trị. Nếu họ đã tin tưởng bạn thì bạn ở bên cạnh để người khác chữa cho họ là giúp họ đấy. Chứ mấy "ca nặng" thế này tự chữa thì có nguy cơ đc ít hôm là "không còn gì để chữa".

Trả lời

Tốt nhất bạn kiếm bác sỹ tâm lý, rồi thuyết phục và dắt người bạn đó đến để điều trị. Nếu họ đã tin tưởng bạn thì bạn ở bên cạnh để người khác chữa cho họ là giúp họ đấy. Chứ mấy "ca nặng" thế này tự chữa thì có nguy cơ đc ít hôm là "không còn gì để chữa".

Họ tâm sự với bạn vậy có lẽ mong muốn được bạn động viên thôi. Bạn tìm hiểu nguyên nhân đơn giản thì bạn an ủi động viên được, chứ vấn đề lớn thì phải cẩn thận.