Bệnh viêm bàng quang có lây không?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Viêm bàng quang không phải là bệnh lây nhiễm nhưng các tác nhân gây ra bệnh hoàn toàn có khả năng lây nhiễm cho người khác. Cũng giống như một số bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu khác, bệnh viêm bàng quang có thể lây nhiễm thông qua con đường quan hệ tình dục không an toàn. Các vi khuẩn gây bệnh sẽ theo con đường quan hệ tình dục không an toàn này, xâm nhập vào niệu đạo của cơ quan sinh dục đối phương, khiến cho bạn tình bị nhiễm bệnh.

Trả lời

Viêm bàng quang không phải là bệnh lây nhiễm nhưng các tác nhân gây ra bệnh hoàn toàn có khả năng lây nhiễm cho người khác. Cũng giống như một số bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu khác, bệnh viêm bàng quang có thể lây nhiễm thông qua con đường quan hệ tình dục không an toàn. Các vi khuẩn gây bệnh sẽ theo con đường quan hệ tình dục không an toàn này, xâm nhập vào niệu đạo của cơ quan sinh dục đối phương, khiến cho bạn tình bị nhiễm bệnh.

Mặc dù viêm bàng quang không phải là bệnh lây nhiễm nhưng các tác nhân gây ra bệnh hoàn toàn khả năng lây nhiễm cho người khác. Cũng giống như một số bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu khác, bệnh viêm bàng quang có thể lây nhiễm thông qua con đường quan hệ tình dục không an toàn.