Gặp khó khăn khi viết code thì phải làm sao?

  1. Lập trình

Khi mới học lập trình/mới đi làm tôi gặp phải tình trạng là khi gặp một bài toán/một chức năng, không biết bắt đầu từ đâu, viết code như thế nào cả?

Các bước phải tư duy để viết code không còn khó khăn là gì?

Từ khóa: 

ngôn ngữ lập trình

,

lập trình

Bài viết này khá chi tiết có thể trả lời cho câu hỏi của bạn. thử tham khảo nha

Trả lời

Bài viết này khá chi tiết có thể trả lời cho câu hỏi của bạn. thử tham khảo nha